ثبت آثار خود را شروع کنید

«رسانه ها و روابط عمومیِ» امروز، با شناسایی نقاط امیدآفرین و برجسته در جای جای کشور، امید را در شریان‌های جامعه جاری و به تقویت وفاق ملی، همدلی و اقناع افکار عمومی کمک می‌کند. حال که دولت مردمی با تاکید بر نظریه نظام انقلابی، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است، نخستین جشنوارۀ سالانه روابط عمومی های کشور ، مجالی است که از فعالان عرصه رسانه به عنوان سازندگان افکار عمومی و روایتگران عرصه اطلاع رسانی تقدیر و با اشتراک تجربه ها، تعمیق ارتباطات و شناسایی توانمندی‌های رسانه ها درمسیر روایت پیشرفت، دستاوردها و موفقیت های نظام جمهوری اسلامی استوارتر از گذشته گام برداریم.

در افق دید رهبر معظم انقلاب اسلامی،آینده تمدن اسلامی، آینده‌ای درخشان و باشکوه خواهد بود و ما می‌توانیم تمدّن نوین اسلامی را برپا کنیم و در حالی که « سعی دشمن ناامید کردن جوانان است و ما در مقابل باید با مسائل پرشمار امیدزا در کشور امیدآفرینی کنیم. همه این وظیفه را جدی بگیرند. ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب‌ تند عبور کرده و به قله‌ها نزدیک شده‌ایم بنابراین امروز روز خسته شدن و نا امیدی نیست بلکه روز شوق و امید و حرکت است».
روایت پیشرفت ایران قوی، امیدآفرین است. روایت خود از بازدید سه روزه از گهرپارک را در قالب ويدئو، كليپ، عكس، متن و …….. برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید.
در صورت برنده شدن علاوه بر کسب جایزه، به عنوان عضو اصلی باشگاه روایتگران پیشرفت انتخاب و از شما برای حضور در اردوهای روایت پیشرفت دعوت بعمل می آید.
در صورت فعال بودن در مرحله آخر شما به عنوان روایتگر این باشگاه انتخاب می شوید .
مهلت ارسال آثار براى شركت در مسابقه: ٣ خردادماه ١٤٠٣

ثبت آثار خود را شروع كن

ثبت آثار خود را شروع کنید

«رسانه ها و روابط عمومیِ» امروز، با شناسایی نقاط امیدآفرین و برجسته در جای جای کشور، امید را در شریان‌های جامعه جاری و به تقویت وفاق ملی، همدلی و اقناع افکار عمومی کمک می‌کند. حال که دولت مردمی با تاکید بر نظریه نظام انقلابی، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است، نخستین جشنوارۀ سالانه روابط عمومی های کشور ، مجالی است که از فعالان عرصه رسانه به عنوان سازندگان افکار عمومی و روایتگران عرصه اطلاع رسانی تقدیر و با اشتراک تجربه ها، تعمیق ارتباطات و شناسایی توانمندی‌های رسانه ها درمسیر روایت پیشرفت، دستاوردها و موفقیت های نظام جمهوری اسلامی استوارتر از گذشته گام برداریم.

در افق دید رهبر معظم انقلاب اسلامی،آینده تمدن اسلامی، آینده‌ای درخشان و باشکوه خواهد بود و ما می‌توانیم تمدّن نوین اسلامی را برپا کنیم و در حالی که « سعی دشمن ناامید کردن جوانان است و ما در مقابل باید با مسائل پرشمار امیدزا در کشور امیدآفرینی کنیم. همه این وظیفه را جدی بگیرند. ما از بخش زیادی از مسیر با وجود شیب‌ تند عبور کرده و به قله‌ها نزدیک شده‌ایم بنابراین امروز روز خسته شدن و نا امیدی نیست بلکه روز شوق و امید و حرکت است».
روایت پیشرفت ایران قوی، امیدآفرین است. روایت خود از بازدید سه روزه از گهرپارک را در قالب ويدئو، كليپ، عكس، متن و …….. برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید.
در صورت برنده شدن علاوه بر کسب جایزه، به عنوان عضو اصلی باشگاه روایتگران پیشرفت انتخاب و از شما برای حضور در اردوهای روایت پیشرفت دعوت بعمل می آید.
در صورت فعال بودن در مرحله آخر شما به عنوان روایتگر این باشگاه انتخاب می شوید .
مهلت ارسال آثار براى شركت در مسابقه: ٣ خردادماه ١٤٠٣

ثبت آثار خود را شروع كن

0آثار ثبت شده
0+آثار داوری شده
1000+تعداد روابط عمومی های استان
7روزروزشمار جشنواره