محتوای چند رسانه ای روایت پیشرفت

ثبت آثار خود را شروع کنید

«رسانه ها و روابط عمومیِ» امروز، با شناسایی نقاط امیدآفرین و برجسته در جای جای کشور، امید را در شریان‌های جامعه جاری و به تقویت وفاق ملی، همدلی و اقناع افکار عمومی کمک می‌کند. حال که دولت مردمی با تاکید بر نظریه نظام انقلابی، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است، نخستین جشنوارۀ سالانه روابط عمومی های کشور ، مجالی است که از فعالان عرصه رسانه به عنوان سازندگان افکار عمومی و روایتگران عرصه اطلاع رسانی تقدیر و با اشتراک تجربه ها، تعمیق ارتباطات و شناسایی توانمندی‌های رسانه ها درمسیر روایت پیشرفت، دستاوردها و موفقیت های نظام جمهوری اسلامی استوارتر از گذشته گام برداریم.

0آثار ثبت شده
0+آثار داوری شده
1000+تعداد روابط عمومی های استان
70روزروزشمار جشنواره